Betrokkenen
Pitches ronde 1
Betrokkenen

 

PITCHES (elk 12 minuten) – Woensdag 10 april – Ronde 1 – 14.45-15.45 uur – Lokaal 0.303

1e Pitch van KPN Onderwijs:

‘ Jij bent ook een merk, maak het sterk!‘

Jij bent als persoon ook een merk en net zo belangrijk als het merk dat je vertegenwoordigt.
Door gebruik van Sociale Media wordt Personal Branding steeds actueler. De keuze voor producten en diensten wordt niet meer genomen in de winkel maar door vragen te stellen aan de online experts en ervaringsdeskundigen. Niet het merk of de organisatie, maar de persoon die het merk vertegenwoordigd wordt steeds belangrijker. Heeft het als onderwijsorganisatie zin om daar bij stil te staan? In plaats van een gedragscode en wat er niet mag,  juist positief aan de slag gaan met social en personal branding? Foute en goede voorbeelden in 12 minuten, dat is een forse uitdaging die ik graag aanga!

KPN Consulting,  Karin Winters
Programmalijn:  PR & Marketing


2e Pitch van KPC Groep:
‘ Ontwikkeling Vakmanschap als  focus voor zowel student als docent. ‘

Het inrichten van een professionele organisatie is van vele factoren afhankelijk. Denk aan de rol van de docent als professional, de wijze waarop het onderwijs is ingericht en hoe docenten en studenten in hun kracht worden gezet . Aan de hand van de Rede, de Macht en de Nar dringt KPC Groep door tot de kern van waarom professionaliseren in het middelbaar beroepsonderwijs een uitdaging is, maar legt KPC Groep tevens bloot waar binnen ‘Focus op Vakmanschap’ nu juist de succesfactor ligt van professionele teams binnen een professionele onderwijscultuur.

KPC Groep,   Marionette Vogels, Ton Bruining & Antonette Sanders
Programmalijn:  HRM


3e Pitch van Open Universiteit:
‘ Leertraject: Leren en doceren in de 21e eeuw. ‘

Dit leertraject is speciaal ontwikkeld voor mensen die zich bezig houden met onderwijs, opleiden, leren en e-learning, en die hun vak willen bijhouden zonder onmiddellijk deel te willen nemen aan een opleiding. Zes online masterclasses vormen het hart van het leertraject. Op basis van leerprestaties en tijdsinvestering ontvangen deelnemers een certificaat. Het is ook mogelijk dat fysieke workshops verzorgd door de Open Universiteit binnen de MBO-instelling worden geïntegreerd in het leertraject. Tijdens deze presentatie gaan wij in op deze innovatieve manier van professionaliseren.

 

Open Universiteit,  drs. Wilfred Rubens
Programmalijn:  HRM4e Pitch van Malmberg:

Titel: Succesvolle ontwikkeling van leermiddelen voor het taal en rekenonderwijs

Er zijn verschillende dilemma’s bij de ontwikkeling van het taal- en rekenonderwijs binnen het MBO. Gaan we voor het generieke examen of toch beroeps-specifiek? Hoe gedifferentieerd moet het aanbod van lesmateriaal en de onderwijsplanning zijn? Hoe kunnen we de voortgang van leerlingen bewaken? Hoe zetten we de docent in zijn kracht met behulp van digitale middelen? Malmberg heeft in nauwe samenwerking met scholen (management, docenten en leerlingen) gekeken naar mogelijke routes om met deze veranderingen om te gaan. In deze sessie delen wij graag onze ervaringen/bevindingen om zo continue verbeteringen te realiseren.

Malmberg, John Nouwens

Programmalijn: Innovatie & Creativiteit