Betrokkenen
Pitches ronde 2
Betrokkenen

PITCHES (elk 12 minuten) – Woensdag 10 april – Ronde 2 – 16.00-17.00 uur – Lokaal 0.303


1e Pitch van SchoolMaster:

‘Magister, het alles-in-één leerplatform.’


Het alles-in-één leerplatform is dé digitale werkplek waar de deelnemer en het onderwijs elkaar treffen. In het VMBO en VO is dit een geïntegreerde omgeving waar onderwijslogistiek, elektronisch leren en begeleiden samenkomen. Daar waar voorheen losse (“stand-alone”) applicaties dit landschap inkleurden, verandert dit nu in de richting van:
Een geïntegreerd leerplatform waar de in de keten betrokken partijen samenwerken om de onderwijsinstellingen te voorzien van geïntegreerde oplossingen. Wij denken na over integratie en ICT, u over het onderwijs. Geen standaardoplossing, wel een totaaloplossing.
Magister als totaaloplossing voor het leerplatform of ingepast in uw applicatielandschap.
Magister biedt in het VO en VMBO deze unieke oplossing. Is deze oplossing ook geschikt voor het MBO? Tachtig procent van de VO en VMBO onderwijsinstellingen en twintig procent van de MBO onderwijsinstellingen gebruiken Magister.


SchoolMaster,   Marc Keizer
Programmalijn:   Innovatie & Creativiteit 
2e Pitch van Stichting Praktijkleren:
‘Beoordelen van praktijkexamens: Via exacte berekening of op gevoel?’


De beoordeling van de praktijkexamens levert nog al eens discussie op. Hoever ga je in detaillering van beoordelingscriteria? Maakt een verregaande detaillering een beoordeling betrouwbaarder? Wat heeft een beoordelaar nodig om een goede ‘zak-slaag’- beslissing te nemen? Hoe zorg je dat de student vertrouwen krijgt in de beoordeling? Stichting Praktijkleren maakt praktijkexamens voor de economisch-administratieve opleidingen, voor opleidingen in de sociaal-juridische dienstverlening, voor defensie en ICT.

Stichting Praktijkleren,   Maria Wessels
Programmalijn:    Innovatie & Creativiteit
3e Pitch van Simac:
‘Innovatie AAR, hybride oplossing en geïntegreerde Onderwijslogistiek.’


Simac innoveert AAR o.b.v. een standaard smart Phone met NFC techniek.
Daarnaast bied Simac met Presto 4 een hybride oplossing voor Presentieregistratie(AAR).
De registratie kan door student of docent worden uitgevoerd, of beide, afhankelijk van gewenste vorm en soort onderwijs. Verder bied Simac in samenwerking met Scientia geïntegreerde Onderwijs Logistiek, om planning en roostering van de individuele student in combinatie met actuele bezetting van ruimtes inzichtelijk te maken.
Simac gaat verder door substantiële besparingen mogelijk te maken. Aanzienlijk besparen op ruimtes, meer inzicht en controle op inzet van docenten en een betere ervaring voor studenten.


SimacLeen Ebert
Programmalijn: Innovatie & Creativiteit
4e Pitch van ThiemeMeulenhoff
‘Got it?!
- Reken maar dat uw studenten slagen voor hun centraal examen Rekenen.’
 

“64% van de mbo’ers scoort onvoldoende op het eindexamen Rekenen!” (pilotexamens maart 2012). Got it?! brengt uw studenten snel en volledig op maat naar het gewenste eindniveau.

·         Online leeromgeving Rekenen.

·         Volledig adaptief en remediërend.

·         Maakt efficiënte inzet rekendocenten mogelijk.

·         Eenvoudige monitoring en mogelijkheden tot sturing.

·         Slechts 10 euro per student.

Got it?! staat voor een volledig nieuwe, innovatieve en efficiënte manier van leren.
Nieuwsgierig wat Got it?! voor uw ROC kan betekenen? Kom naar de presentatie! Want reken maar dat úw studenten zullen slagen.

ThiemeMeulenhoff,
Dennis Mikkelsen
Programmalijn:   Innovatie & Creativiteit