Betrokkenen
Pitches ronde 3
Betrokkenen

PITCHES (elk 12 minuten) – Woensdag 10 april – Ronde 3 – 17.20 uur - 18.20 – Lokaal 0.303


1e Pitch van Malmberg:
Titel: 
Succesvolle ontwikkeling van leermiddelen voor het taal en rekenonderwijs

Er zijn verschillende dilemma’s bij de ontwikkeling van het taal- en rekenonderwijs binnen het MBO. Gaan we voor het generieke examen of toch beroeps-specifiek? Hoe gedifferentieerd moet het aanbod van lesmateriaal en de onderwijsplanning zijn? Hoe kunnen we de voortgang van leerlingen bewaken? Hoe zetten we de docent in zijn kracht met behulp van digitale middelen? Malmberg heeft in nauwe samenwerking met scholen (management, docenten en leerlingen) gekeken naar mogelijke routes om met deze veranderingen om te gaan. In deze sessie delen wij graag onze ervaringen/bevindingen om zo continue verbeteringen te realiseren.

Malmberg, John Nouwens

Programmalijn: Innovatie & Creativiteit 


2e Pitch van Open Universiteit:
‘SAITO: Strategisch Advies voor Innovatie van Training en Onderwijs.‘


O
nderwijsinstellingen moeten voortdurend beslissen over strategische innovaties en vernieuwing. SAITO brengt uw opties in kaart, bepaalt de wenselijkheid EN de haalbaarheid, en sluit af met een advies voor concrete acties. SAITO is bedoeld voor beleidsmakers van instellingen en bedrijven gericht op onderwijs, opleidingen en trainingen en de innovatie daarvan, en voor bedrijven/instellingen met een opleidingsvraag. SAITO is door de Open Universiteit met succes binnen en buiten Nederland toegepast. Tijdens deze presentatie maakt u kennis met de methodiek, en met voorbeelden van projecten waarin SAITO is toegepast.

Open Universiteit,
   drs. Wilfred Rubens
Programmalijn:   Strategie3e Pitch van ROC Albeda College en Educus:
‘ROC Albeda College haalt meer rendement uit verzuimbegeleiding.’


Elke deelnemer die een les mist, is er één te veel. Daarom maakt ROC Albeda College inzichtelijk wat achterliggende redenen zijn. Door het instellingsbreed digitaliseren van verzuimbegeleiding en aanwezigheidsregistratie, realiseert Albeda een snelle en gerichte aanpak van het Voortijdig Schoolverlaten (VSV). En er is een eind gekomen aan een enorme papierstroom, miscommunicatie, incomplete informatie en dubbel werk. Hierdoor kan Albeda veel beter sturen. Projectmanager Shelby de Nijs vertelt over de succesvolle aanpak waarbij betrokkenheid en het onderwijsproces centraal staan.

Albeda College en Educus,
 Shelby de Nijs
Programmalijn: Strategie4e Pitch van Jutten Simulatie:
‘Virtual Skillslab: echte beroepsvaardigheden in een virtuele omgeving.’

Bij grote winkelketens als Hema, Blokker, Kijkshop, Bijenkorf en Emté worden kassamedewerkers online opgeleid, in een gesimuleerde werkomgeving. Medewerkers kunnen daarna direct aan het werk, met beduidend meer zelfvertrouwen dan medewerkers die op traditionele wijze zijn opgeleid. Dit beproefde concept is nu ook beschikbaar voor het beroepsonderwijs. Leerlingen kunnen nu op een betaalbare en motiverende manier zelfstandig beroepsvaardigheden aanleren. Maak kennis met de aanpak die de brug slaat tussen theorie en praktijk: “Veel dichter bij de ‘echte’ praktijk kunnen we op school niet komen”.

Jutten Simulatie,   Edward Bosma
Programmalijn:    Innovatie & creativiteit