Betrokkenen
Pitches ronde 4
Betrokkenen

PITCHES  (elk 12 minuten)  – Donderdag  11 april – Ronde 4  –  9.30-10.30 uur –  Lokaal 0.303


1e Pitch van Stichting Praktijkleren:
‘Nu echt met elkaar gaan voor standaardisering en kwaliteitsverbetering’


Elk ROC kan op een verantwoorde manier examens en leeropdrachten ontwikkelen die leerlingen opleiden om hun examen met goed gevolg af te leggen. Maar zijn de problemen in het mbo de laatste 15 jaren niet mee veroorzaakt door honderd bloemen die gingen bloeien? In de sector Economie hebben 43 roc’s zich aangesloten bij Stichting Praktijkleren. In nauwe samenwerking met de MBO Raad en kenniscentrum ECABO maken wij producten voor deze scholen. Zo werken we samen aan standaardisering en kwaliteit . De directeur van Stichting Praktijkleren wil andere sectoren hierover informeren en enthousiasmeren.

Stichting Praktijkleren,  Ton Remeeus
Programmalijn:  Innovatie & Creativiteit2e Pitch van SchoolMaster:
Digitaal verantwoord afstandsleren


Wat doet die deelnemer nu eigenlijk om zijn kennis en vaardigheden te vergroten? Hoe beweegt hij door de instelling en door de digitale wereld? Waar worden kennis en vaardigheden maximaal toegevoegd? In Magister worden deze vragen beantwoord.

Onderwijstijd staat nu nog voor onderwijs binnen de muren van uw instelling. Met digitaal afstandsleren biedt Magister ELO functionaliteit om buiten de muren van uw instelling te treden. Zo maakt Magister het mogelijk om ‘blended-learning’ te organiseren.

In Magister verschuift de aandacht voor het meten van onderwijstijd naar het meten van activiteiten van de deelnemer en de kwaliteit van de door hem geleverde producten of prestaties. Magister combineert onderwijstijd en inhoud. Voor het onderwijs en voor de deelnemer.

Van onderwijstijd, naar activiteit naar kwaliteit. Magister is er klaar voor, hoe is dat bij uw instelling, bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap of bij de Inspectie van het Onderwijs?

SchoolMaster,  Marc Keizer
Programmalijn:  Innovatie & Creativiteit3e Pitch van KPN Consulting:
Jij bent ook een merk, maak het sterk!


Jij bent als persoon ook een merk en net zo belangrijk als het merk dat je vertegenwoordigt.
Door gebruik van Sociale Media wordt Personal Branding steeds actueler. De keuze voor producten en diensten wordt niet meer genomen in de winkel maar door vragen te stellen aan de online experts en ervaringsdeskundigen.
Niet het merk of de organisatie, maar de persoon die het merk vertegenwoordigt wordt steeds belangrijker.
Heeft het als onderwijsorganisatie zin om daar bij stil te staan? In plaats van een gedragscode en wat er niet mag,  juist positief aan de slag gaan met social en personal branding?
Foute en goede voorbeelden in 12 minuten, dat is een forse uitdaging die ik graag aanga!

KPN Consulting, Karin Winters
Programmalijn: PR & Marketing4e Pitch van Simac:
Innovatie AAR, hybride oplossing en geïntegreerde Onderwijslogistiek.


Simac innoveert AAR o.b.v. een standaard smart Phone met NFC techniek. Daarnaast bied Simac met Presto 4 een hybride oplossing voor Presentieregistratie(AAR). De registratie kan door student of docent worden uitgevoerd, of beide, afhankelijk van gewenste vorm en soort onderwijs.

Verder bied Simac in samenwerking met Scientia geïntegreerde Onderwijs Logistiek, om planning en roostering van de individuele student  in combinatie met actuele bezetting van ruimtes inzichtelijk te maken. Simac gaat verder door substantiële besparingen mogelijk te maken. Aanzienlijk besparen op ruimtes, meer inzicht en controle op inzet van docenten en een betere ervaring voor studenten.

Simac QuadCore, Leen Ebert
Programmalijn: Innovatie en Creativiteit